【เริ่มวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2023】Management Training for Thai Managers | โปรแกรมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้จัดการคนไทย

2023/03/28(TUE)
โปรแกรมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้จัดการคนไทย

วันเวลา : เริ่มวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2023

*จำเป็นต้องเข้าร่วมต่อเนื่องทุกอาทิตย์

*รายละเอียดโปรแกรมอยู่ด้านล่าง

https://event.ws-partners.com.sg/mdpe/thailand2023_1/t

Please check out our excellent Thai Managers Programme!
PAGE TOP