【วันเวลา : ตั้งแต่วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2023】Management Training for Thai Managers | โปรแกรมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้จัดการคนไทย

2023/07/24(MON)
โปรแกรมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้จัดการคนไทย

วันเวลา : ตั้งแต่วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2023

*จำเป็นต้องเข้าร่วมต่อเนื่องทุกอาทิตย์

*รายละเอียดโปรแกรมอยู่ด้านล่าง

https://event.ws-partners.com.sg/mdpe/thailand2023_2/t

Please check out our excellent Thai Managers Programme!
PAGE TOP